Halloween na Uprkové

Halloween party na Uprkové je již tradiční a oblíbená akce pořádaná pouze pro žáky 4. ročníku, tedy jedinečná, neopakovatelná akce! Po dvou letech, kdy se akce konat nemohla, jsme se na tu letošní hodně těšili.

Ve čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin, když venku už byla tma, se škola rázem zaplnila všelijakými čaroději, duchy, černými kočkami, příšerkami, kostlivci i mumiemi. Bylo vidět, že děti i rodiče si dali na výrobě strašidelných oblečků velmi záležet. Celou akci zpestřila přítomnost španělského studenta a studentky, kteří se aktivně zapojili, dětem pomáhali a procvičovali s nimi angličtinu v reálných situacích.

Zahájili jsme strašidelnou písničkou „What's in the house?“ a pak jsme děti rozdělili do čtyř skupinek, které putovaly po jednotlivých dílničkách. Každý si tak mohl vyzkoušet namalovat obrázek na tričko nebo si vyrobit mumii z papíru a vlny.

Každý rok se děti dozví zajímavosti o halloweenských tradicích a procvičí si pořekadlo Trick or Treat. Hodně se nasmějeme u typické aktivity – Bobbing for Apples, při níž se vytahují jablíčka z vody bez pomoci rukou. A nakonec ti nejstatečnější prošli stezkou odvahy sami, někteří šli raději s kamarádem, Stezkou prošli všichni a ještě vyplnili anglickou křížovku.

Jak je vidět z přiložených fotografií, užili jsme si to! p.uč. Jana Gregorová

Obrázek