Dobronauti v pátých ročnících

S programem Dobronauti – Zpátky v čase si zároveň hrajeme a učíme se, jak předcházet vrstevnickým konfliktům a jak je zvládat, pokud již nastanou. Společně se školními psychology a metodikem prevence se z nás stali tajní pomocníci hlavního agenta Blacka a řešíme nejrůznější modelové situace, jak pečovat o vztahy ve své třídě a pomáhat i ostatním spolužákům v naší škole.

Obrázek