Poděkování školnímu parlamentu

Jsme rádi, že máme aktivní žáky ve školním parlamentu i v environmentální oblasti a připojujeme se k poděkování za účast i aktivní přístup zástupců školního žákovského parlamentu na I. environmentální konferenci SAKO Brno, s názvem „Se školami za zelenější Brno“.