Skvělé úspěchy plavců 1.stupně

Již se stalo tradicí účastnit se novoročních plaveckých závodů pořádaných ve spolupráci se Sítí brněnských otevřených škol. Pořádající školou byla ZŠ Jasanová.
Plavecké závody se konaly ve dvou termínech: pro 1.-3. ročník to bylo 17. ledna a pro 4. a 5. ročník 24. ledna 2018. V obou kategoriích jsme zazářili.
V mladší kategorii nás reprezentovali: Valentina Smutná (3.D), Veronika Řepková (3.A), Petra Strážnická (3.A), Adam Horák (3.B), Vilém Doušek (3.D), Jan Banszel (3.D). V kategorii hochů získal 2. místo Adam Horák, v kategorii dívek získala 1. místo Petra Strážnická a ve štafetě škol jsme získali zlatou trofej.
V kategorii starších žáků naši školu reprezentovali: Magda Gazdová (4.D), Lucie Netrefová (4.D), Anna Palíková (4.A), Daniel Dítě (4.A), Richard Koláček (4.A), Vít Kotinský (5.D). V kategorii hochů získal 3. místo Vítek Kotinský, v kategorii dívek získala 1. místo Magda Gazdová a ve štafetě škol jsme opět získali zlatou medaili.
Všem plavcům děkuji za vzornou reprezentaci školy. Andrea Hoplíčková