Naši žáci dosáhli opět u přijímacích zkoušek nadprůměrných výsledků

Navzdory loňské situaci ve školství převládají u nás pedagogů pozitivní pocity. Ty pramení mimo jiné z toho, že naši žáci v uplynulém školním roce pracovali nejen ve škole, ale i on-line, rodiče s námi spolupracovali a všichni jsme získali řadu nových dovedností.

Radost máme také z výsledků celostátních přijímacích zkoušek, kdy naši žáci pátého a devátého ročníku překonali průměr celostátních výsledků a tradičně většího rozdílu dosáhli v matematice. Zároveň jsme u žáků devátých tříd vydávali tento rok oproti jiným letům minimální počet přihlášek do dalšího kola přijímacího řízení, což znamená, že byli žáci úspěšní ve většině případů hned v prvním kole.

Vzhledem ke snaze rozšiřovat naše aktivity nabízíme v tomto školním roce v rámci našeho Centra volného času kroužky přípravek na přijímací zkoušky pro devátý a nově i pro sedmý a pátý ročník. Doufáme, že s podporou naší školy, aktivitou, pílí žáků a v neposlední řadě také s pomocí rodičů navážeme na úspěšné roky.

Podívejte se na porovnání výsledků přijímacích zkoušek žáků 9. ročníků naší školy s průměrem Česka.

Učitelé ZŠ Horácké náměstí