Informace

Vážení rodiče,

zdárně jsme překonali první tři testování. Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci. V naší škole se během tří opakovaných testování nevyskytl žádný případ onemocnění covid-19. V současné době však stále platí nařízení o ochraně nosu a úst ve společných prostorách školy.

Pro děti, které navštěvují plavání, platí výjimka a testy nejsou vyžadovány, pokud jsou v kurzu přítomni pouze naši žáci.

Od tohoto týdne nabízíme ve škole možnost doučování žáků, během kterého si mohou zopakovat učivo, procvičit to, co jim nejde, získat opakované vysvětlení látky. Učitelé jsou připraveni našim žákům maximálně pomoci, a to jak individuálně, tak i menším skupinám žáků. Využijte, prosím, této možnosti pro své děti. Obracet se můžete na své třídní učitele a také na paní učitelku Helenu Pavlouškovou, která vede tým, který doučování organizuje.

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy