Přání na prázdniny

Přejeme všem žákům pohodové prázdniny plné příjemných zážitků a těšíme se na shledání ve škole opět 1. 9. 2021.
Vaši učitelé