Informace k přijímacímu řízení na SŠ - 2. kolo přijímacího řízení

Milí deváťáci,

 jednotlivé SŠ zveřejňují výsledky přijímacího řízení - většinou na svých webových stránkách pod vaším anonymizovaným kódem. Doporučuji tedy průběžně sledovat webové stránky vybraných středních škol.

Přehled škol, které nabízí volná místa v dalším kole naleznete (seznam škol se průběžně aktualizuje): http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021 nebo zde https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?tworound=true

Jen připomínám, že počet podaných přihlášek v dalším kole přijímacího řízení není omezený.

V případě potřeby se můžete obrátit na pana učitele Romana Růžičku ve škole nebo prostřednictvím mailové adresy r.ruzicka@zshoracke.org