Vzdělávání na naší škole s ohledem na požadavky dnešní doby

V současné době se často diskutuje o tom, jak vzdělávat žáky, aby jejich znalosti, dovednosti a kompetence byly využitelné v praktickém životě a odpovídaly požadavkům dnešní doby. Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání, které je vedle již zmíněných potřeb připraví i na další vzdělávací cestu.

Často se také hovoří o výuce matematiky a obavách z jejího úspěšného zvládnutí. Na naší škole dbáme ve vyučování matematiky o rozvoj všech oblastí i o vztah k předmětu. V tom nám pomáhá Hejného metoda. Ve výuce využíváme i další metody a klasické procvičovací materiály s cílem bezpečného zvládnutí numerického počítání. Na prvním stupni jsou to například Minutovky, Matýskova matematika a další. Na druhém stupni zařazujeme procvičovací materiály v běžných hodinách i ve volitelném předmětu cvičení z matematiky. Pro následující rok jsme připravili Početníky, které budou žáci dostávat v šestém ročníku a budou obsahovat procvičovací (drilovací) úkoly s využitím nejen ve škole, ale i při domácí přípravě. Početníky budou mít možnost žáci využívat i v dalších ročnících.

Naši učitelé poskytují také v konzultačních hodinách podporu těm žákům, kteří potřebují učivo dovysvětlit, procvičit, popř. najít odpovědi na své otázky.

Obavy z úspěšného zvládnutí přijímacích zkoušek a z návaznosti výuky matematiky na středních školách vyvrací výsledky našich žáků u přijímacích zkoušek a výsledky přijímacího řízení na střední školy. Níže přikládáme tabulky s výsledky našich absolventů a komentáře zástupců středních škol, kteří se k těmto otázkám také vyjádřili. Zhlédnout je můžete zde: https://youtu.be/qe9EY5Irsvw.

Vedení školy

Výsledky celostátních přijímacích zkoušek žáků 9. ročníku z matematiky

 

Percentil celostátní

Percentil naší školy

2019/2020

43,8

54,8

2018/2019

43,1

49,8

2017/2018

35,8

45,5

Počty přijatých žáků z naší školy na střední školy

 

Gymnázia

SOŠ s maturitou

Učební obory

2019/2020
v 9. roč. 85 žáků

21

54

10

2018/2019
v 9. roč. 60 žáků

11

37

12

2017/2018
v 9. roč. 81 žáků

31

40

10