Aktivity naší školy na půdě mezinárodní spolupráce

V letošním školním roce máme rozpracovány tři následující stěžejní aktivity. Byli jsme osloveni prvním stupněm základní školy v Leedsu. Na základě naší a jejich korespondence jsme se dohodli na spolupráci v oblasti dopisování, výměny obrázků a jednoduchých sdělení v angličtině. Tato aktivita se týká dětí ze 3. - 5. ročníků. Minulý měsíc jsme obdrželi první zásilku z Leedsu, která byla plná nádherných obrázků, popisů her tamějších dětí, fotografií a krátkých textů seznamujících s jejich kulturou. V současné době si děti tyto věci prohlíží a čtou a přemýšlíme o odpovědi na tuto zásilku. Rádi bychom ji odeslali po jarních prázdninách. Garantem této oblasti je Mgr. Jana Gregorová.

Druhá naše aktivita je zatím ve stádiu jednání a příprav. Vzdělávací skupina z Holandska sdružující 11 základních škol má zájem spolupracovat s námi v rámci programu Comenius. Tento program umožňující mezinárodní spolupráci škol, mobility žáků i pedagogů je velmi přínosný pro rozvoj komunikativních schopností v cizím jazyce. V případě úspěšného jednání bude tato činnost zaměřena na žáky 2. stupně. Tuto aktivitu má na starosti Mgr. Lenka Vonášková.

Již brzy nás čeká velmi zajímavá akce s názvem program Edison, která umožní několika zahraničním vyučujícím pobyt na naší škole. Tito učitelé budou naše děti vyučovat v rámci cizích jazyků. Po kladných zkušenostech z minulých akcí, kdy měly děti možnost komunikovat s lidmi jiných kultur v cizím jazyce se těšíme na další zajímavá setkání. Tento projekt zaštiťuje Mgr. Martina Dračková.

Mgr. Lenka Vonášková