ZŠ Horácké náměstí získala dotaci na projekt Přírodní zahrada

Se souhlasem zřizovatele ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zažádala naše škola o projekt Přírodní zahrada ZŠ Horácké náměstí 13.

Během letních měsíců dostala škola kladné vyjádření na Výzvu č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí finanční podpory v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt Přírodní zahrada.

Realizací projektu dojde k rozvoji zázemí zahrady za účelem školního i mimoškolního vzdělávání, které bude probíhat ve venkovním prostředí, tedy v přímém kontaktu s přírodou.

Investiční dotace byly poskytnuty v plné výši, a proto bych jménem školy rád poděkoval všem zúčastněným na tomto projektu.

Mgr. Milan Navrátil