Informace ohledně školní družiny

Ve dnech 29.10., 30.10. a 16.11. (podzimní prázdniny a ředitelské volno) přerušuji činnost školní družiny.

Ivana Melichárková, ředitelka školy