Koně jako „ochutnávka“ jiných sportů

Na začátku školního roku se žáci sportovních skupin zúčastnili sportovního dne s koňmi. Akce se uskutečnila v Moravských Knínicích. Účast na tento akci jsme tentokrát umožnili i zájemcům ze skupin všeobecných a jazykových.

Na co jsme se tento den mohli těšit:
• seznámení s jezdeckou stájí Hobbylindt
• zopakování hlavních zásad chovu koní a podmínek jejich ustájení
• aktivity v lese zaměřené na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
• základní povelová technika jízdy na koni a její vyzkoušení při jízdě
• opékání špekáčků
• podle počasí cesta pěšky krásnými lesy Moravských Knínic a přírodním parkem Baba

Co nás jako učitele potěšilo?
• většinou krásné počasí
• vzájemná spolupráce dětí při aktivitách, snaha a pozornost při jízdě na koni
• velká pomoc žáků 9.C při vodění koní a pod dohledem trenérů
i při individuální práci s dětmi

Tato aktivita čeká žáky šestých až devátých tříd i v příštím pololetí a doufáme, že bude zdařilá i letos.
Ilona Nesňalová a Pavel Kučera

Obrázek