Naši žáci a jejich úspěchy v matematických soutěžích

Dne 19. 3. 2021 proběhl matematický Klokan. Na prvním stupni tato soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První kategorie nazvaná Cvrček je určena pro 2. a 3. ročník. V této kategorii se s největším počtem bodů umístili tito žáci: Adéla Mendlová ze 3.A, Nikol Bedáňová ze 3.A, Kristýna Komárková ze 3.B, Hynek Veleba ze 3.C, Jiří Bartoš ze 3.C, Dagmar Součková ze 3.D, Martin Sabák ze 3.E a Natálie Plagová z 2.B.

Pro 4. a 5. ročník je určena kategorie Klokánek. Zde jsme také měli žáky, kteří se umístili na prvních třech místech s nejvyšším počtem bodů. Jedná se o tyto žáky: Oto Kytnar ze 4.A, Magdalena Bryjová ze 4.B, Marcela Bryjová ze 4.B, Antonia Janotová ze 4.B, Andrea Králová ze 4.C, Lukáš Ostrý z 5.A, Oliver Herškovič z 5.B, Tomáš Úlehla z 5.B, Václav Krejčí z 5.C a Barbora Oprchalová z 5.C.

Během měsíce dubna 2021 se mohli žáci 4. a 5. ročníků zúčastnit matematické soutěže Pangea. Účast v této soutěži byla veliká. Do finálového kola postoupili Hučíková Monika ze 4.D a Doležel Michal z 5.C. Finálové kolo proběhne v druhé polovině června v Praze.

Ve středu 19. 5. 2021 se naši žáci účastnili okresního kola matematické olympiády pro 5. ročník. Na výsledky stále čekáme, ale i tak můžeme všem zúčastněným poblahopřát k postupu do tohoto kola. Nejúspěšnějším řešitelem logické olympiády v základním kole se stala Kateřina Nespěšná z 5.D, která se v této kategorii umístila v kraji na 20. až 24. místě.

Také v městském kole matematické soutěže nazvané Mateso jsme měli velice úspěšné řešitele. Na prvním místě se umístila Magdalena Havránková z 5.C, druhé místo obsadili Václav Krejčí z 5.C, Kubová Mia z 5.B, Stela Plagová z 5.C. Na třetím místě se umístili tito žáci: Filip Blaška a Lukáš Ostrý z 5.A a Viktor Souček z 5.D.

Všem žáků gratulujeme a přejeme hodně dalších nejen matematických úspěchů.

Jitka Tichá