Výsledky 1. kola přijímacího řízení

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy bylo přijato z celkového počtu 73 žáků devátého ročníku 57 uchazečů a na odvolání v tuto chvíli čeká 16 žáků. Podle jejich umístění lze navíc odhadnout, že část z nich bude přijata hned po uvolnění míst uchazečů, kteří byli přijati na obě školy. Všem přijatým gratulujeme a těm, kteří ještě čekají na přijetí, přejeme i nadále hodně štěstí.

Těší nás, že i v této náročné době žáci zvládli důležitou zkoušku. Vážíme si i ocenění, která nám poslali někteří rodiče jako poděkování za přípravu žáků na přijímací zkoušky. Příprava probíhala po celou dobu prezenční i distanční výuky. Víme, že se na tomto úspěchu velkou měrou podílela nejen škola, ale i rodiče žáků.

Dle srovnání, které si interně provádíme na základě výročních zpráv i z okolních škol, vychází úspěšnost našich žáků devátých tříd výborně. Není tedy potřeba mít obavy z úspěšného zvládnutí přijímacích zkoušek. Samozřejmou podmínkou je zodpovědná příprava samotných žáků, se kterou jim rádi pomůžeme.

V neposlední řadě gratulujeme i přijatým uchazečům na víceletá gymnázia. Úspěšnost přijímacího řízení na osmiletá gymnázia byla v 1. kole přijímacího řízení 10 %. Očekáváme další úspěchy žáků i v případě odvolání. V tomto případě by se úspěšnost zvýšila až na 15 %. Předpoklad přijímání žáků na osmiletá gymnázia je 5 % z celkového počtu uchazečů.

Velkou radost máme také z úspěchu žáků pátého ročníku vedených Hejného metodou, kdy v nejúspěšnější třídě činí výsledek přijatých žáků 35 %.

Moc děkujeme všem za podporu a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy