Výuka v televizi od pondělí 16. března

Od pondělí 16. března spouští Česká televize projekt UčíTelka a Škola doma.

Žáci 1. stupně: program ČT2 - živé vysílání s vystudovanými pedagogy (garant: MŠMT) - pondělí až pátek od 9 hodin do 12 hodin, blok má 30 minut a je určen vždy pro jeden ročník.

Žáci 2. stupně: program ČT2 - pondělí až pátek od 12 do 15 hodin – vzdělávací pořady, program ČT1 - příprava na přijímací zkoušky – úterý (český jazyk) a čtvrtek (matematika) od 14 hodin, 45 minut.

Dále také:

Informace k výuce

Od středy 11. 3. 2020 probíhá výuka pro naše žáky distanční formou, žáci mají tedy povinnost zpracovávat úkoly, které jsou pravidelně zadávány prostřednictvím systému Edookit. V případě jakýchkoli problémů se systémem Edookit mohou rodiče i žáci kontaktovat správce na e-mailových adresách e.borkova@zshoracke.org nebo v.kovar@zshoracke.org

Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány také na Facebooku a webové stránce naší školy.

Informace z MPSV ČR: Ošetřovné

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující sdělení: Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je od zítřka - středy
11. 3. zakázána přítomnost žáků zakladních škol ve školách. Další
informace budeme zveřejňovat na školním webu, Facebooku a Edookitu.
Výukové materiály budou zasílány prostřednictvím Edookitu.