Ředitelské volno

Podle § 24, odstavec 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), budu vyhlašovat pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, z provozních a organizačních důvodů na období 31.10. a 1.11. volné dny (ředitelské volno). V tomto období bude přerušena i činnost školní družiny.
Ivana Melichárková, ředitelka školy

Hledáme asistenta pedagoga

Naše škola hledá asistenta pedagoga pro žáka 2.stupně na poloviční úvazek, tj.20 hodin.

Jsme škola s inovativními metodami výuky a vstřícným prostředím. Asistentům pedagoga je poskytována kolegiální a metodická podpora. V případě zájmu nás kontaktujte! Těšíme se na spolupráci.

Výuka 2. - 6. září 2019

2. září (pondělí)
1. třídy: 1 vyuč. hodina (do 8.45)
2. - 9. ročník: 2 vyuč. hodiny (do 9.40)
obědy: 11.00 - 12.30

3. září (úterý)
1. třídy: 2 vyuč. hodiny (do 9.40)
2. - 5. ročník: 4 vyuč. hodiny (do 11.40)
6. - 9. ročník: 5 vyuč. hodin (do 12.35)

4. září (středa)
1. třídy: 2 vyuč. hodiny (do 9.40)
2. - 9. ročník: dle rozvrhu, bez odpoledního vyučování (nejdéle do 13.30)