Poděkování

Výuka na prvním stupni naší školy probíhá již dva týdny. Během této doby se žáci nejen učili, ale také se potkali se svými spolužáky, sdělili si zážitky z doby, kdy se nemohli potkávat. Zaměstnanci školy byli oceněni poděkováním, kterého si vážíme a za které děkujeme!

Hodnocení druhého pololetí školního roku 2019/2020

Naše škola vychází při závěrečném hodnocení druhého pololetí z následujících dokumentů:

a) Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020,

b) metodický pokyn k výše uvedené vyhlášce.

Oba dokumenty přikládáme v příloze.

Hlavní zásady při hodnocení, které vychází z těchto dokumentů

V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

Přijímačky nanečisto přinesly nadprůměrné výsledky

Kromě výuky žáků na 1. stupni probíhá v plném proudu od 11. května příprava deváťáků na přijímací zkoušky. Souběžně s konzultacemi ve škole, které jsou zaměřeny právě na řešení problémových úloh přijímacích zkoušek a shrnutí učiva, mají žáci možnost připravovat se také distančně prostřednictvím zadaných úkolů v LMS Moodle, které mohou také konzultovat se svými vyučujícími.

Akce na našem dopravním hřišti

Milí školáci, chcete si ověřit své znalosti a dovednosti v oblasti bezpečného pohybu na kole v silničním prostředí? Pak přijďte 7. a 21. června na naše nově zrekonstruované dopravní hřiště, kde si centrum AMAVET připravilo soutěžní disciplíny, které prověří, nakolik jste zdatní cyklisté. Více informací naleznete v letáku.