Výtěžek z vánočního jarmarku pomohl jiným

Jedna třetina výtěžku z vánočního jarmarku je již tradičně rozesílána charitativním organizacím, které prostřednictvím žákovského parlamentu samy děti navrhují a napříč jednotlivými stupni školy o nich hlasují. Tento rok byla rozdělena částka 12 600 Kč. Děkujeme všem rodičům, žákům i učitelům za finanční příspěvky a úsilí vynaložené s organizací celého jarmarku.

Hlasování dopadlo následovně:

1. stupeň: budova Uprkova - Nadační fond Krtek 4 200 Kč http://krtek-nf.cz/

Exkurze na ZZS v Bohunicích se povedla

Exkurze na ZZS v Bohunicích je hodnocena účastníky velmi kladně, děkujeme tedy společnosti VISC za zprostředkování exkurze a těšíme se na další návštěvy zajímavých míst! Fotografie z exkurze můžete zhlédnout na Facebooku Horácké je otevřená škola nebo VISC Jihomoravský kraj. V blízké době navštívíme hasičskou stanici a poté architektonickou kancelář, kam se mohou žáci 8. tříd stále přihlašovat.

Recitační soutěž na 1. stupni naší školy

Koncem února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Každá třída pečlivě vybrala ve třídních kolech dva až tři nejlepší recitátory a ti se utkali 25. února mezi sebou ve dvou kategoriích, a to 2. a 3. třída, 4. a 5. třída. V obou kategoriích soutěžilo přes 20 recitátorů a porota měla velmi těžkou práci vybrat mezi nimi ty nejlepší.

Novoroční plavecké závody

ZŠ Jasanová uspořádala v lednu 2020 Novoroční plavecké závody, do kterých se opět zapojila i naše škola. Bylo vybráno šest dětí z 1. - 3. tříd a šest dětí ze 4. - 5. tříd, vždy tři dívky a tři kluci. Naše škola se v obou kategoriích umístila na krásném druhém místě v soutěží štafet.

V kategorii 1. - 3. tříd se zúčastnilo 14 brněnských škol, z toho 44 dívek a 40 chlapců.

3.místo Rachel Škodová

4. místo Veronika Španková a Matěj Kovárnik

11. místo Nikola Novotková