Žádost o ošetřovné na děti

Vážení rodiče,

v případě žádosti o vyřízení ošetřovného na Vaše dítě, můžete využít úřední hodiny, které jsou každou středu od 8 do 12 hodin, nebo můžete vyřídit žádost elektronicky, a to zasláním údajů o svém dítěti (jméno a příjmení, třída, datum narození dítěte) na e-mail j.sramkova@zshoracke.org
Veškeré záležitosti ohledně OČR vyřizuje paní Jana Šrámková.

Zápis do prvních tříd

Zápis žáků do prvních tříd na následující školní rok proběhne bez přítomnosti dětí. K zapsání dítěte nebo k získání odkladu školní docházky je třeba škole předat dokumenty, na základě kterých ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte, ev. o odkladu školní docházky. Sběr dokumentů k zápisu proběhne na naší škole v období 13. dubna – 24. dubna 2020. Více informací naleznete níže.