Úspěch zápasníků sportovních skupin na Mistrovství České republiky v zápase

Na Kladně se v měsíci březnu konalo Mistrovství ČR mladších žáků a žákyň, dále kadetů a kadetek. Mladí sportovci či absolventi sportovních skupin na naší škole a členové zápasnického klubu TAK Hellas Brno na turnaji zvítězili s velkým přehledem a svým soupeřům a soupeřkám z dalších klubů republiky nedali téměř šanci. Vybojovali celkem sedm zlatých medailí a titulů „Mistr České republiky“ a dvě stříbrné medaile pro vícemistry. Pod vedením svých trenérů Milana Žáčka a Pavla Kučery tak zúročili všechen um a zkušenosti, které svým poctivým přístupem k tréninku ve škole či v klubu nasbírali. Děkujeme vedení školy a pedagogům za podporu a spolupráci při jejich sportovní přípravě a přejeme našim žákům hodně dalších úspěchů.

MISTR ČESKÉ REPUBLIKY

Mykyta HORYA – 9.C
Marie KIS – 7.D
Petra MRAČKOVÁ – 7.D
Tereza MRAČKOVÁ – 7.D
Adéla VRTALOVÁ – absolvent
Jaroslav ZÁDĚRA – absolvent (odchod na víceleté gymnázium)
Tereza ZBOŘILOVÁ – 7.C

VÍCEMISTR ČESKÉ REPUBLIKY

Jan ČERNOHLÁVEK – 7.C
Magdaléna SLAVÍČKOVÁ – 7.D

Mgr. Pavel Kučera

Anglicky po celý týden aneb projekt EDISON

Po jarních prázdninách proběhl na ZŠ Horácké náměstí už tradiční projekt Edison. Projekt Edison má záštitu MŠMT a je zajišťován agenturou AIESEC. Přímo na stránkách agentury se dočtete, že "projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru." V praxi to znamená, že po celý jeden týden působili na naší škole studenti z různých zemí světa.

Hned v pondělí po jarních prázdninách čekalo stážisty slavnostní přivítání v tělocvičně. Po úvodním slovu paní ředitelky zhlédli stážisté vystoupení žáků sportovních tříd, které se zápasníky secvičil pan učitel Kučera.

V následujících hodinách jazyků, ale také zeměpisů nebo i v jiných předmětech seznamovali naši hosté žáky se svými zeměmi formou prezentací. Nedozvěděli jsme se jen informace o počtu obyvatel a zajímavých místech v zemi, ale viděli jsme také videa s tradičními tanci, učili jsme se slova v jazyce prezentované země a viděli jsme také ukázky písma.

Co bylo ale nejdůležitější, stážisté neuměli česky, takže naši žáci tak dostali jedinečnou šanci vyzkoušet si svoje jazykové dovednosti a komunikovat se zahraničními studenty anglicky. I ti, kteří nepatří v běžných hodinách mezi jedničkáře, se aktivně zapojili a kladli hostům otázky.

Letos jsme na naší škole měli stážisty z Indie, Číny, Indonésie, Ukrajiny, Gruzie, Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu a Brazílie a dozvěděli jsme se od nich mnoho zajímavostí.

Na videu jsme viděli na pohled velmi nebezpečný gruzijský tanec se šavlemi. Botian z Číny nám ukázala, jak počítají na prstech - a je to úplně jiné než v České republice! Zjistili jsme, že rendang, tradiční indonéský pokrm, byl televizní stanicí CNN zvolen tím nejchutnějším jídlem na světě. Chytlavou ukrajinskou písničku Morozec si i o přestávkách na chodbách prozpěvoval kdekdo a nejednomu z nás doslova padla brada při ultra rychlém brazilském tanci frevo.

Ke zdárnému průběhu projektu přispěly také hostitelské rodiny, kterým patří velký dík. Víme, že vzít si domů na týden hosta, který nemluví česky, je velká výzva. Ale o to je přínos projektu větší, protože angličtinu pilují nejen děti, ale také rodiče!

Poděkování patří také paní učitelce Gregorové a zejména paní učitelce Filákové, která akci zajišťovala organizačně.

Celý "edisoňácký týden" byl příjemným zpestřením života na naší škole. Procvičili jsme si angličtinu, dozvěděli jsme se něco nového a sami jsme také předali něco z našich českých zvyklostí.

Více fotografií naleznete na instagramovém profilu naší školy zs_horacke_13 nebo na Facebooku Horácké je otevřená škola.

 

Zimní škola v přírodě

Od soboty jsou na zimní škole v přírodě s lyžováním opět žáci 1.stupně společně s deváťáky. Fotografie z jejich prvního dne pobytu ve slunných Hynčicích můžete sledovat na Facebooku (Horacké je otevřená škola) nebo Instagramu školy (zs_horacke_13).

Bezbariérový přístup v naší škole

Brno za 5,5 milionu korun vytvoří bezbariérový přístup v Základní škole Horácké náměstí. Stane se tak 23. školou s bezbariérovým přístupem. Třetina ze 67 základních škol, které zřizuje město, je bezbariérová. Brno eviduje padesátku handicapovaných dětí.

Projekt má pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jsou nepohybliví nebo s různými pohybovými potížemi. "V našich školských zařízeních máme 49 žáků se zdravotním postižením. Z toho je 29 tělesně postižených, 15 sluchově a pět má zrakové vady," vyjmenoval Hladík.

Brno požádá o dotaci z Integrovaného operačního programu. "Z předpokládaných nákladů 5,4 milionu korun pokryje 4,9 milionu získaná dotace. Zbytek zaplatí městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora," doplnil Hladík. Škola je právě v městské části Řečkovice a Mokrá Hora.

U všech projektů schválených v poslední době, které se týkají stavebních úprav základních i mateřských škol ve městě, se počítá s bezbariérovým přístupem.

Do 67 základních škol v Brně chodí bezmála 30.000 dětí. Brno ještě zřizuje skoro 140 mateřských škol, které navštěvuje okolo 11.500 dětí. Město v posledních letech zvyšuje kapacitu mateřských škol přístavbami u současných zařízení, ale i vybudováním nových zařízení například na sídlišti Kamechy. Plánuje také zvýšit počet míst v základních školách vybudováním nových učeben.

Zdroj: https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/vzdelani/7103-brno-ma-tretinu-zakladnich-skol-bezbarierovych-prida-dalsi.html?utm_source=copy

Když starší pomáhají nejmladším

Děkujeme všem kamarádům z 5. B, kteří mají třídu vedle nás, za to, že nám pomohli s vytvořením portfolií z českého jazyka a matematiky. I když jsme prvňáčci, máme spoustu výrobků, pracovních listů a různých rébusů. Potřebovali jsme trochu pomoct se zasouváním našich výtvorů do euroobalů a s  poskládáním do složek. Práce to nebyla vůbec jednoduchá, ale společně jsme to zvládli.
Také máme moc rádi, když vám při vašem složitém učení zbude čas a přijdete si s námi číst. Nejvíc si užíváme, že každý z nás může mít jednoho velkého kamaráda pro sebe a ukazuje mu, kolik písmen už zná a jaká slova, věty zvládne přečíst.
Těšíme se také z toho, že si s námi o přestávce povídáte a hrajete. Je to opravdu prima. Děkujeme. Děti z 1. A

Ples TAK Hellas Brno – výtěžek bude věnován na činnost sportovních skupin a klubu

Srdečně vás zveme na tradiční ples, kde se představí na svém vystoupení žáci sportovních tříd. Děti vám ukáží, co se naučili, a zároveň se můžete společensky pobavit. Na plese se potkají nejen rodiče žáků sportovních skupin a učitelé, ale i zápasníci a vzpěrači společně s ostatními přáteli klubu. Výtěžek z akce bude použit na činnost sportovních tříd a sportovního klubu. Chutné občerstvení a dobré pití zajištěno. Vstup povolen osobám starším 18 let.

Prodej vstupenek v posilovně TAK Hellas, Horácké nám. 15, tel.: 774 325 021.
Vstupenky lze zakoupit na místě, ale vzhledem k zájmu doporučuje rezervovat stůl co nejdříve. Ceny vstupenek 150 Kč, místenka 30 Kč, rezervace do 20:30.

PÁTEK 23.2.2018 OD 19:00
SPOLEČENSKÉ CENTRUM SÝPKA, Kytnerova 1, Brno - Medlánky
20:00 Slavnostní zahájení, vystoupení mladých členů klubu
21:00 Předání ocenění za rok 2017
22:00 Malá tombola
23:00 Velká tombola

HUDBA: Oldies Band Brno

více info: www.facebook.com/events/173390806584171
www.zapasbrno.cz