Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,
pro jistotu upozorňujeme, že sběr dokumentů k zápisu do prvních tříd probíhá od 14. do 24. dubna. Původní sobotní termín 25. 4. je tím pádem zrušen. Pokud nemáte možnost dokumenty k zápisu odevzdat do pátku 24. 4., můžete je přinést ještě do konce oficiálního zápisového období – 30. 4. 2020.

Informace rodičům

Doporučujeme rodičům našich žáků, kterým končí v tomto školním roce (tedy do konce srpna) doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, aby příslušnou poradnu kontaktovali a konzultovali možnost kontrolního vyšetření.

Zápis žáků do jazykových skupin 6. ročníku 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným okolnostem letošního školního roku budou žáci se zájmem o zařazení do jazykové skupiny v 6. ročníku 2020/2021 zařazeni pouze na základě přihlášky. Rozřazovací test, který měl proběhnout 20. května, je zrušen. Jelikož jste se také stali učiteli svých dětí, věříme, že dokážete posoudit, zda Vaše dítě zvládne výuku i dalšího cizího jazyka již od 6. ročníku.

Osobní odevzdávání dokumentů k zápisu do 1. tříd

Osobní odevzdávání dokumentů k zápisu do 1. tříd:
- Vytištěné a podepsané dokumenty je možné odevzdat v kanceláři školy v budově Horácké náměstí 13 od 14. 4. do 24. 4. 2020 v době od 8.00 do 11.00.
- Jiný čas nebo termín je možný po telefonické domluvě.
- V případě, že potřebujete pomoci s registrací nebo tiskem dokumentů, je nutná telefonická domluva.
- Při osobním odevzdávání dokumentů prosím dodržujte nutná preventivní opatření – tj. nošení roušky a dodržování minimálních rozestupů.