Dny otevřených dveří na ZŠ Horácké náměstí

V minulých školních letech jsme školu pro návštěvníky otevírali pravidelně dvakrát ročně, proč je to nyní jiné? Důvodem jsou časté dotazy na možnost jít se podívat do výuky i náš záměr ukázat běžný život školy v průběhu celého roku.

To, že máme školu otevřenou každý měsíc, vede k tomu, že každý může vidět i opakování z matematiky či jiného předmětu, spolupráci s asistentem pedagoga nebo také, jak děti píší diktát. Může vidět i to, jak děti „zlobí“ nebo jak jsou prvňáčci čtvrtou hodinu unaveni a musí se jim zařazovat odpočinkové aktivity. Zhlédnout lze také vstřícnost a trpělivost našich učitelů a přátelské prostředí, které se snažíme pro děti budovat.

 

Pokud někdo z návštěvníků něčemu z našich postupů nerozumí, jsme připraveni na vysvětlování. Prosíme proto návštěvníky, aby tyto dny chápali jako příležitost pro sdílení a vzájemnou komunikaci, jak byly zamýšleny.

Ivana Melichárková

Termíny jednotlivých dnů jsou zveřejněny v kalendáři školního roku.