Pozvánka

Naše škola se snaží používat při výuce metody a formy, které jsou založené na aktivní práci žáků a motivaci pro jejich další rozvoj. Je pro nás také důležité, aby i rodiče byli seznámeni s tím, jak u nás výuka probíhá a na jakých základech je postavena. Z toho důvodu jsme využili možnosti nabídnout rodičům dětí z prvního i druhého stupně společná setkávání.

V následujícím příspěvku Vás blíže seznámí s jednou z těchto aktivit paní učitelka Blažová, která se věnuje diskuzím nad matematikou pro rodiče žáků druhého stupně.

Ve škole postupně zavádíme do všech ročníků výuku matematiky metodou prof. Hejného. Je důležité, aby i rodiče věděli, o co se vlastně jedná. Rodiče mají proto možnost navštěvovat tzv. kavárničky pro rodiče. Jedná se o šest odpoledních setkání v průběhu čtyř měsíců, kde je chceme seznámit s Hejného metodou ve výuce matematiky na druhém stupni naší základní školy.

První odpoledne už proběhlo ve čtvrtek 18. ledna. Tam jsem hovořila obecně o metodě, na čem je postavena, o principech, o roli učitele a žáka. Dále jsem ukázala, jak vypadají učebnice a také udělala ochutnávku konkrétních prostředí, ve kterých se s dětmi pohybujeme. Rodiče si mohli na vlastní kůži vyzkoušet některé matematické úlohy, se kterými se dříve nesetkali. Měli možnost vidět a také si vyzkoušet některé pomůcky, které využíváme v hodinách matematiky. Je velmi přínosné, aby sami prožili, jak výuka matematiky takovou metodou probíhá. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne nejen pro mě, ale i pro rodiče.

Rodiče měli prostor pro svoje dotazy a hlavně svá očekávání. Většina z nich se týká mnou již připraveného programu pro další kavárničky. Účastníci tedy v příštích setkáních nepřijdou o informace, jak vypadá přechod z klasicky učené matematiky na Hejného metodu, jak doma pracovat, případně se učit s dítětem, jak to chodí v hodinách, jak to pak děti zvládnou u přijímacích zkoušek na střední školu atd.

Další setkání pro rodiče žáků druhého stupně proběhnou 22. února, 8. března, 22. března, 12. dubna a poslední 26. dubna letošního roku, a to vždy od 16:00 do 17:30 na ZŠ Horácké náměstí pod mým vedením. Podobné diskuze se konají také pro rodiče žáků prvního stupně. Aktuální informace týkající se mimo jiné i těchto kavárniček můžete sledovat na webových stránkách naší školy.

Všechna naše odpoledne na sebe budou navazovat, proto jsem doporučovala zúčastnit se všech šesti setkání. Pokud však někdo nemohl nebo se nebude moci na některé setkání dostavit, bude jistě přínosné dostavit se alespoň na některé z nich.

Věřím, že tímto programem se zvýší povědomí rodičů o vhodném zvolení této metody pro výuku matematiky, jelikož jsme přesvědčeni, že právě ona činí z matematiky mnohem zajímavější předmět.

Skvělé úspěchy plavců 1.stupně

Již se stalo tradicí účastnit se novoročních plaveckých závodů pořádaných ve spolupráci se Sítí brněnských otevřených škol. Pořádající školou byla ZŠ Jasanová.
Plavecké závody se konaly ve dvou termínech: pro 1.-3. ročník to bylo 17. ledna a pro 4. a 5. ročník 24. ledna 2018. V obou kategoriích jsme zazářili.
V mladší kategorii nás reprezentovali: Valentina Smutná (3.D), Veronika Řepková (3.A), Petra Strážnická (3.A), Adam Horák (3.B), Vilém Doušek (3.D), Jan Banszel (3.D). V kategorii hochů získal 2. místo Adam Horák, v kategorii dívek získala 1. místo Petra Strážnická a ve štafetě škol jsme získali zlatou trofej.
V kategorii starších žáků naši školu reprezentovali: Magda Gazdová (4.D), Lucie Netrefová (4.D), Anna Palíková (4.A), Daniel Dítě (4.A), Richard Koláček (4.A), Vít Kotinský (5.D). V kategorii hochů získal 3. místo Vítek Kotinský, v kategorii dívek získala 1. místo Magda Gazdová a ve štafetě škol jsme opět získali zlatou medaili.
Všem plavcům děkuji za vzornou reprezentaci školy. Andrea Hoplíčková

Olympiáda dětí a mládeže 2018

Naše žákyně sportovní skupiny 7.C, krasobruslařka Michaela Vrašťáková, vybojovala na zimní olympiádě dětí a mládeže bronzovou medaili a skvělé třetí místo! Je to již třetí medaile ze stejného kovu pro naši školu a třídu 7.C. Dvě předchozí třetí místa získala v letní části soutěže Julie Obermannová v plavání na 100 m a 200 m volným způsobem. Moc gratulujeme :). Mgr.Pavel Kučera

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018

Na hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže bude náš kraj ve dnech 28.1. - 2.2.2018 reprezentovat Filip Kala v běžeckých disciplínách a Míša Vrašťáková v krasobruslení, oba ze sportovní skupiny třídy 7.C. Máme tak další výjimečné sportovce po letní velice úspěšné účasti jejich spolužačky Julii Obermannové v plavání. Připomínám, že Julča v létě vybojovala dvě bronzové medaile na tratích 100 a 200 m volným způsobem. Držme tedy palce Míše i Filipovi. Pavel Kučera

Mezinárodní turnaj v ženském zápase – Kolding (Dánsko)

V dalekém dánském městě Koldingu se 20. a 21. ledna uskutečnil tradiční turnaj v zápase dívek a chlapců Kolding Cup 2018 za účasti 244 zápasníků z Čech, Dánska, Holandska, Německa, Norska, Polska a Švédska. Naše sportovní skupiny reprezentovala Tereza Mračková s trenérem Pavlem Kučerou. Terka si vedla výborně a zvítězila ve všech utkáních! Nedala soupeřkám žádnou šanci a provedla na nich 28 technických bodů a žádný jim nedarovala, čímž si vybojovala zlatou medaili a první místo. Gratulujeme Terce a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů! Mgr. Pavel Kučera

Výprava Jihomoravského kraje na Olympiádě dětí a mládeže 2018

Zimní olympiáda v Pardubickém kraji začíná 28.1.2018 a soutěžit se bude do 2.2.2018. Víte, kdo s naší výpravou pojede jako vlajkonoška? No jasně, nebude to nikdo jiný než brněnská rodačka a bývalá žákyně sportovních skupin na naší ZŠ Horácké náměstí a odchovankyně klubu TAK Hellas Brno, nejznámější česká zápasnice a čerstvá bronzová medailistka z mistrovství světa do 23 let ADÉLA HANZLÍČKOVÁ! Jsme moc rádi, že Adéla tuto funkci přijala a že nás na slavnostním zahájení olympiády povede. Děkujeme! 

Bližší informace k zájezdu do Švýcarska a počtu volných míst

MĚSTA A HORY ŠVÝCARSKA 23. - 27. 4. 2018 

Bližší informace k platbě obdrží žáci na informační schůzce v úterý 16. 1. 2018 o velké přestávce. 

1. DEN:  ODJEZD Z ČR. Na  zájezd  vyjedeme  od  budovy  školy  v pozdních  večerních  hodinách.  Autobusem  pojedeme  přes  Německo  a zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 

2. DEN: RÝNSKÉ VODOPÁDY, KOSTNICE, CURYCH. Ráno si prohlédneme největší říční vodopády v Evropě - Rýnské vodopády u města Schaffhausen. Řeka, která je v této oblasti široká 150 m, padá z výšky 23 metrů. Pokračovat budeme do nedalekého města Kostnice, kde během procházky městem uvidíme např. Husův památník, muzeum J. Husa, románský münster z 11. století či budovu koncilu. Pěkná je i promenáda podél Bodamského jezera. Poté přejedeme do města Curych, finanční metropole na severním břehu Curyšského jezera. Projdeme se centrem města kolem hlavních památek a atrakcí - Fraumünster, St. Peter Kirche, Bahnhofstrasse, Grossmünster ad. Den zakončíme krátkou procházkou po břehu Curyšského jezera. Večer odjedeme na ubytování.

3. DEN: BASILEJ, EMMENTAL, BERN. Po snídani přejedeme do města Basilej - významného centra obchodu a průmyslu a také jediného švýcarského přístavu. Projdeme se starým městem v okolí románské katedrály postavené z růžového pískovce. Pak odjedeme do půvabného údolí Emmental s nádhernou krajinou zelených luk a pasoucích se krav, kde se vyrábí slavný sýr ementál. Zastavíme se v místní sýrárně, kde se seznámíme s přípravou tohoto sýra. Zájemci si mohou sýr nakoupit. Odpoledne navštívíme Bern, hlavní město Švýcarska. Zamáváme medvědům žijícím ve výběhu na okraji centra a prohlédneme si staré město, které se rozkládá v ohbí řeky Aare. Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc.

4. DEN: GRINDELWALD, LUZERN. Po snídani se přesuneme do oblasti Bernských Alp. Čeká nás turistika dle domluvy a počasí v horském středisku Grindelwald s krásnými výhledy na známý horský masiv Jungfrau (4158 m) a na horolezci obávanou severní stěnu Eigeru (3970 m). Odpoledne navštívíme krásné historické město Luzern, které se rozkládá na břehu jezera Vierwaldstätter See a pod horou Pilatus. Projdeme se přes známý most Kapellbrücke, prohlédneme si centrum města (Lví památník, jezuitský kostel a další zajímavosti), nakoupíme suvenýry a se Švýcarskem se rozloučíme. Večer odjedeme zpět do České republiky.

5. DEN: NÁVRAT DO ČR. V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních hodinách.

V ceně 5100 Kč je zahrnuto:

- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů,

- 2x ubytování se snídaní v hotelu/hostelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích ,

- služby průvodce po celou dobu zájezdu,

- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka,

- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna- 

V ceně není zahrnuto:

- vstupné do navštívených objektů: cca 5€ a 15 CHF a případné lanovky v Grindelwaldu (30-90 CHF) pro studenty do 18 let.

Kapesné:

- na stravování se doporučuje částka 20 CHF na den. Kapesné podle vlastního uvážení. 

Na zájezd je volných několik míst, žáci se mohou stále přihlásit u paní učitelky Ďurišíkové. 

Hokejové utkání Kometa Brno – Škoda Plzeň

Vybraní žáci sportovních skupin dostali díky nabídce našeho pana starosty opět možnost fandit hokejovému klubu Kometa Brna. Hokejisty čekal těžký zápas proti vedoucímu celku Tipsport extraligy Škoda Plzeň a naši mladí sportovci se rozhodli je v tom nenechat a důrazně je fanděním podpořit. Nachystali jsme šály, čepice, dresy a vyrazili do brněnské DRFG Arény, kde jsme se usadili hned za trestnou lavicí a měli tak skvělý přehled o hře a hráčích. Utkání bylo plné zvratů a nakonec došlo i na prodloužení a samostatné nájezdy. Bylo se tedy na co koukat, atmosféra byla skvělá a napětí by se dalo krájet. GÓÓÓL!!! Kometa vyhrává na samostatné nájezdy 3:2!!! Následoval ohromný potlesk a děkování hráčů a diváků navzájem. Je dobojováno!
Celou podívanou našim dětem navíc zpestřila přestávková jízda na Kometa rolbě „Maruška“, fanouškovské předměty a drobné občerstvení, které jsme během akce od pořadatelů obdrželi. Moc děkujeme, skvěle jsme si to užili a na závěr: „KOMETA, DO TOHO!“ Pavel Kučera

S Horáckým náměstím na Kometu

 

Poslední školní den roku 2017 začal pro žáky a některé vyučující na ZŠ Horácké náměstí brzkým ranním vstáváním a skončil návratem na hlavní brněnské vlakové nádraží v sobotu 23. prosince v nočních hodinách. Měli jsme tak za sebou přibližně devatenáct hodin trvající akci jménem Kometa expres.

Akce se mohli zúčastnit žáci naší školy, kteří splňovali určitá kritéria. Akce byla tedy určena dětem, které chodí do sportovních tříd, mají řádně zaplacené příspěvky v TAK HELLAS a pravidelně se aktivně podílejí na příběhu svého sportovního života, ať už v TAK HELLAS nebo v jiném sportovním klubu. Neméně důležitým aspektem bylo samozřejmě i svolení rodičů. Nakonec jsme tedy vytvořili fanouškovskou buňku čítající 27 dětí a 6 dospělých jako doprovod.

Speciálně vypravený vlak vezoucí hráče, trenéry, děti a fanoušky Komety k extraligovému zápasu na Spartu vyrazil od DRFG Areny několik minut před polednem. Celkem vezl přes 1100 lidí vybavených čepicemi a šálami v designu celé akce. Patnáct vagonů Kometa expresu se dalo do pohybu za velkého zájmu Brňanů. Stovky zvědavců se přišly podívat k aréně, další velké množství přihlížejících sledovalo vlak proti své vůli v dlouhých kolonách podél kolejí v centru města, kudy vlak pomalu projížděl. Většina motoristů to brala s humorem, vlak si řidiči v kolonách fotili, natáčeli nebo na něj mávali. „Co to říkáte?“ A z vlaku se ozývalo: „Kometa dnes vyhraje!“ Za zábradlím stály hlavně děti, pro které byl odjezd vlaku velkým zážitkem. Expres vyjel směrem k brněnskému Dolnímu nádraží, kde měl naplánovanou pauzu před finálním odjezdem do Prahy. V jednom z vagonů jely i legendy Komety, tedy hráči, kteří jí v nejslavnějším období pomáhali k mistrovským titulům. Soupravu táhla speciálně polepená lokomotiva. „To je lidí, jako když odjížděl Titanic,“ komentoval zájem kolem odjezdu vlaku jeden z kolemjdoucích. „Tak snad to nedopadne stejně,“ odpovídal mu muž vedle něho. Celý Kometa expres se svými patnácti vagony měřil více než 400 metrů. Vstupenky všem cestujícím zajistil jako vánoční dárek brněnský klub. Kometa tak na Spartě měla velkou diváckou podporu, jak je tradicí, když Brňané hrají výjimečné zápasy v O2 areně.

V Praze na nádraží jsme přijeli po třetí hodině odpoledne, ale hrálo se až od půl sedmé. Časovou rezervu jsme využili pro návštěvu OC Galerie Harfa, kde jsme se před zápasem občerstvili.

Samotné hokejové utkání proběhlo za unikátní návštěvy několika tisíců příznivců Komety. V Praze se tak podařilo vytvořit téměř domácí atmosféru, která bohužel brněnským hokejistům k výhře nepomohla, nicméně jsme z Prahy všichni odjížděli naplněni mnoha zážitky, na které budeme vzpomínat celý život. Akce to byla velmi náročná, proto jsme byli všichni rádi, že jsme zase v Brně.

Lukáš Novák, Základní škola Brno, Horácké náměstí 13