Volný den 29. 6. a 30. 6. 2020

Podle § 24, odstavec 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) budu vyhlašovat pro žáky Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, z provozních a organizačních důvodů 29. a 30. 6. 2020 volný den.

ředitelka školy Ivana Melichárková