Nabídka exkurze k hasičům

Žákům 8. ročníku nabízíme exkurzi na HZS JMK, hasičská stanice Brno - Lidická , která se bude konat 9.3.2020 v čase 13:00-14:30. Exkurze je určena pro žáky, kteří mají zájem o povolání hasič či je zajímají další profese, které jsou součástí Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Více informací o exkurzi naleznete na: https://jmk.visc.cz/akce/exkurze-na-hzs-jmk-brno-lidicka/

Pokud tedy někdo z dětí jeví zájem o profesi hasiče, strojníka, operačního důstojníka, operačního technika, ať se nebojí přijít podívat. Našim cílem je žákům upřesnit, jaké jsou fyzické či psychické požadavky dané profese, dále požadavky na vzdělání, zda se lze na výběrové řízení nějak připravit, jak vypadá výcvik nováčka, co vše obnáší směnný provoz, positiva/negativa profese a mnoho dalšího... Bližší info o HZS, stanice Brno - Lidická naleznete zde: http://www.firebrno.cz/brno/stanice-brno-lidicka

Přihlašovat se mohou žáci u pana učitele Romana Růžičky.