Informace ředitelství školy

Z důvodu současné situace nebude na dny 21. a 22. 12. 2020 vyhlášeno ředitelské volno.

Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy