Obnovena činnost školní jídelny

Od 20.10.2020 obnovuji činnost školní jídelny. Provoz bude pouze na pracovišti Horácké náměstí, kde se mohou stravovat i žáci z pracoviště Uprkova. Žáci se mohou přihlásit ke stravování elektronicky přes stravovací systém, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Stravování probíhá ve školní jídelně, kde bude zabezpečeno dodržování hygienických pravidel. Vstup do jídelny je bočním vchodem, žáci se nepřezouvají. V období prázdnin od 26.10. do 30.10.2020 školní jídelna nevaří.
Časy oběda:
výdej pro cizí strávníky a nemocné žáky, výdej do jídlonosičů: 10:45 - 11:15
stravování žáků 1. stupně: 11:30 - 12:30
stravování žáků 2. stupně: 13:00 -13:30

Doba oběda může být změněna s ohledem na počet přihlášených strávníků.
Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy