Druhé kolo přijímacího řízení na SŠ

Na těchto odkazech https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?2-kolo-prijimaciho-rizeni-na-ss=truehttp://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/volna-mista-na-strednich-skolach-v-jihomoravskem-kraji-pro-skolni-rok-20202021 naleznete SŠ, které vyhlašují druhé kolo přijímacího řízení. Seznam škol se průběžně aktualizuje. Počet přihlášek je neomezený. V případě dotazů můžete kontaktovat pana učitele Romana Růžičku nebo přímo danou SŠ.