Přerušení činnosti školní družiny o prázdninách

Na období podzimních prázdnin 27. a 29. 10. 2021 přerušuji z provozních důvodů činnost školní družiny.
Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy