Přání

Také v letošním roce se bude naše škola účastnit Logické olympiády. Celkem se přihlásilo 30 dětí. Všem přejeme krásné chvíle strávené nad zajímavými a logickými úlohami, bystrou mysl a optimismus. Ať se vám daří a dokážete využít to, co umíte a ve vyučování procvičujete. Přejeme hodně úspěchů. :)

Vedení školy