Informace

Aktualizován kalendář nového školního roku 2021/2022 https://www.zshoracke.org/kalendar a také nabídka zájmových kroužků https://www.zshoracke.org/node/26 Více informací k přihlašování do kroužků se dozvíte na třídních schůzkách 2. 9. 2021. Kroužky budou zahájeny od října.