Nová přednáška v rámci kariérového poradenství již 10. 10. 2023

Milí žáci 8. a 9. ročníku, vážení rodiče,

v rámci kariérového poradenství budeme také v letošěním školním roce organizovat různé exkurze do firem či přednášky odborníků z praxe. Cílem je ukázat v praxi běžný život firmy, vedení firmy, zaměstnanců v různém odvětví (prodej, výroba, ekonomické oddělení, PR a další), tedy propojit praktický život firmy navíc s kariérou jednotlivých zaměstnanců - co potřebují za vzdělání, jaké musí mít např. dovednosti apod. Exkurze jsou zaměřeny na určité obory, proto je důležité i s ohledem na omezený počet míst vybírat si obory a exkurze, o které opravdu jevíte zájem a uvažujete o studiu vybraného oboru, zároveň využívejte těchto nabídek.

První přednáška proběhne 10.10.2023 u nás ve škole v čase 10:55 - 12:35 a bude se jednat o přednášku pana Michala Muláčka. Zaměří se na tato témata: https://www.denproskolu.cz/cs/komunita-dobrovolniku#/dobrovolnik/705 Přihlašování je možné od 11.9.2023 u pana učitele Romana Růžičky osobně nebo prostřednictvím zprávy v Edookitu.