Kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku se rozjíždí

Milí deváťáci,

vzhledem k tomu, že se nyní budete rozhodovat, na jakou SŠ si podat přihlášku, přicházíme s nabídkou kariérového poradenství poskytovaného našimi školními psycholožkami – Mgr. Klárou Procházkovou a Mgr. Věrou Suchánkovou.

Nerozhodnutým žákům a jejich rodičům již tradičně nabízíme poradenství v oblasti studijní a kariérové orientace – volby povolání. Tyto konzultace vám mohou pomoci posoudit intelektové schopnosti a nadání, zmapovat zájmy, studijní předpoklady a návyky, osobnostní charakteristiky pro studium na různých typech škol a výkon rozličných povolání.

Více informací a přihlášku si můžete stáhnout zde. Nezapomeňte ji odevzdat nejpozději do 18. 9. 2023 svému třídnímu učiteli. V případě dotazů můžete kontaktovat paní psycholožku e-mailem k.prochazkova@zshoracke.org