Přihlášky na SŠ

Žáci, kteří mají zájem studovat na SŠ, kde se skládá talentová zkouška, na konzervatoři nebo na Gymnáziu se sportovní přípravou, si vyzvednou přihlášku u pana učitele Romana Růžičky. Přihlášky se podávají na příslušnou střední školu do 30. 11. 2021. Pokud není žák přijat na tento typ školy nebo na školu nehodlá nastoupit, může si opět podat do 1. 3. 2022 dvě přihlášky stejně jako ostatní žáci. Další informace zde: https://www.zshoracke.org/node/23