Anglie je zde!!!

Vážení rodiče,
letošní zájezd do Anglie je tady! Tentokrát: Amsterodam - Cambridge - Oxford - Londýn. Podrobný program naleznete v níže.

Důležité informace:

- termín: 7.6. – 14.6. 2019, cena zájezdu: 12 390,- Kč
- po celou dobu jedeme jedním autobusem
- po cestě tam navštívíme Amsterodam
- spíme 1 noc v hotelu F1 a 4 noci v rodinách ve městě Cambridge - po 2-3 dětech
- 10 hodin výuky v jazykové škole - britští učitelé
- v rodinách máme plnou penzi, oběd formou balíčku a 2 krát teplý ve škole
- odpoledne výlety do okolí (poznávání památek i přírody) - Dover a Oxford
- 1 celý den v Londýně
- zájezd je pro děti od 5. do 9. ročníku

S dotazy se, prosím, obracejte na p.uč. Gregorovou.

Podrobné informace:

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd od školy přes Německo a Belgii do Amsterdamu
2. den: návštěva Amsterdamu – pěší procházka historickým jádrem města s průvodcem, náměstí Dam s Novým kostelem (Nieuwe Kerk) a královským palácem z poloviny 17. století, který stojí na cca 13,5 tisících kůlech, národní památník obětem druhé světové války, plavba vyhlídkovou lodí po grachtech (vodních kanálech), návštěva muzea diamantů, odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii
3. den: po snídani odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, výlet do Doveru – procházka po pláži, Bílé doverské útesy, návštěva největšího anglického hradu Dover Castle, prohlídka v útesech zbudovaných Secret Wartime Tunnels – podzemní chodby využívané během 2. světové války, odjezd k prohlídce města Canterbury, návštěva proslulé Canterburské katedrály, St. Augustine's Abbey, St. Martin's Church – nejstarší kostel v Anglii, možnost projížďky na lodičkách, pěší procházka na hlavní třídě (kamenné a hrázděné domy, Eastbridge hospital), večer ubytování v rodinách v Cambridge a okolí
4. den: DOPOLEDNE: 9:00–13:30 hod. – výuka v jazykové škole s britskými učiteli, teplý oběd ODPOLEDNE: Cambridge – pěší prohlídka historického centra města s průvodcem, návštěva koleje King’s College a přilehlé kaple, dále prohlídka Corpus Christi Coll., Queen’s Coll., Magdalen Coll., St. John’s College atd., procházka přes Backs – parky podél řeky Cam, projížďka na lodičkách, návrat do rodin
5. den DOPOLEDNE: 9:00–13:30 hod. – výuka, teplý oběd
ODPOLEDNE: návštěva Imperial War Museum v Duxfordu – největší letecké muzeum v Evropě, důležitá letecká základna Royal Air Force a United States Air Force, návrat do rodin
6. den DOPOLEDNE: 9:00–11:00 hod. – výuka, předání diplomů, obědový balíček
ODPOLEDNE: návštěva Oxfordu, prohlídka univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College – nádvoří, kaple, jídelna (použita ve filmech o Harry Potterovi), Christ Church Cathedral, prohlídka historického centra – High Street a nejkrásnější koleje Magdalen College, Saint Aldate’s Street, Carfax Tower ze 13. st., nejstarší kolej Merton College z roku 1264, Town Hall, zakončení procházky u Radcliffe Camera a Clarendon Building, návrat do rodin
7. den CELODENNÍ POBYT V LONDÝNĚ: London Eye – jízda na obřím vyhlídkovém kole s překrásným výhledem, London‘s aquarium, pěšky s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, procházka přes St. James’s Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Picadilly Circus, přesun londýnským metrem (tube) k Tower Bridge – vyhlídka, přejezd metrem nebo lodí k O2 Aréně, ve večerních hodinách odjezd do ČR
8. den příjezd ke škole v odpoledních hodinách

Cena zájezdu zahrnuje: Cena nezahrnuje vstupy do památek (70 liber+10 euro).
• 1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (třílůžkové pokoje)
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
• celodenní strava (plná penze, v době výuky teplý oběd – výběr z nabídky jídel ve školní kantýně)
• 10 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (zajišťuje British Coucil)
• dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)
• přepravu přes kanál La Manche
• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno, úrazové pojištění, poj. zavazadel a poj. proti úpadku CK)

V případě vašeho opravdového zájmu vyplňte přihlášku a odevzdejte nejpozději do 9. listopadu 2018 p. uč. Gregorové. Platbu proveďte ve 3 splátkách. Zálohu 2000 Kč je nutné zaplatit do 16.11.2018, 2. splátku (5390 Kč) do 20.1.2019 a 3. splátku (5000 Kč) do 3.3.2019. S dotazy se obracejte na p. uč. Gregorovou (gregoricej@seznam.cz).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŠMIK--------

Přihlašuji svého syna/svou dceru _________________________, žáka/žákyni _________třídy, na výukový a poznávací zájezd do Velké Británie v termínu 7.6. – 14.6. 2019. První splátku - 2000 Kč uhradím do 16.11.2018, 2. splátku - 5390 Kč do 20.1.2019 a 3. splátku - 5000 Kč do 3.3.2019.
Podpis rodičů: