Informace pro žáky 9. ročníku - přihlášky na SŠ

Milí deváťáci,

od 1. 2. do 20. 2. 2024 můžete vyplňovat přihlášky na SŠ. Doporučuji zhlédnout videonávody, jak vyplnit přihlášku v elektronickém informačním systému DIPSY, jak podat přihlášku výpisem ze systému, jak funguje algoritmus přijímacích zkoušek naleznete zcela dole na stránce https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Webové stránky k přihláškám na SŠ naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz

Dále doporučuji, abyste se seznámili s kritérii přijímacího řízení u vámi vybraných oborů. SŠ je musí nejpozději 31.1.2024 zveřejnit na svých webových stránkách.

Doporučuje se zvolit 3. střední školu takovou, kde je největší pravděpodobnost přijetí (tzv. jistota). V případě nepřijetí na žádnou SŠ v 1. kole lze předpokládat, že bude ve 2. kole výběr SŠ omezený, jelikož budou všechna místa obsazena již z 1. kola. 

Více informací naleznete na našem webu https://zshoracke.org/node/23