Informace k výuce, chodu školy a školní jídelny od 1. března 2021

Na základě rozhodnutí vlády zveřejňujeme aktuálně platné informace k výuce, chodu školy a školní jídelny od pondělí 1. 3. 2021. Přejeme všem, aby tuto nelehkou dobu zvládli, a těšíme se na další spolupráci s žáky i rodiči.
Vedení školy