Oznámení ředitelství školy

Hovorové hodiny se 19. 11. 2020 z důvodu současné situace ruší. Rodiče mohou dle potřeby využít individuální konzultace, které lze domluvit s učiteli prostřednictvím informačního systému Edookit.

Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy