Naši žáci píší prarodičům

Milí čtenáři,

naši žáci se mohli zúčastnit projektu Dopis prarodičům, který formou dopisu vyjadřuje vztah dospívajících k prarodičům, jejich postřehy a přání. Cílem je zvýšit povědomí o prožívání každodenních životních situací obou vzdálenějších generací a posílit vzájemné porozumění. Rádi bychom se s Vámi o některé z těchto dopisů podělili. Naleznete je v příloze.