Podpora pro naše žáky

Žáci, kteří potřebují podporu v distanční formě výuky, mohou prostřednictvím svých třídních učitelů oslovit asistenty pedagoga, kteří jim rádi pomohou s učením i při plnění zadaných úkolů. Dále naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU v Brně a je zařazena do sítě Fakultních škol MU. I v době distanční výuky umožňujeme studentům plnění praxí a nacházíme rozmanité formy spolupráce. Studenti připravují výukové materiály, spolupodílí se na náplni hodin a mohou i žákům pomoci s dovysvětlením učiva. V případě potřeby můžete tedy oslovit třídního učitele.