Informace k volbám do školské rady

Ředitelka Základní školy Brno, Horácké náměstí 13, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2020 - 2023. Volby budou probíhat v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady právnických osob vykonávajících činnost školy v působnosti MŠMT.

Podání návrhů na kandidáty za zákonné zástupce (zletilé žáky) a pedagogické pracovníky je možné do 5. 11. 2020 v ředitelně školy.

Datum konání voleb: 19. listopadu 2020 v průběhu hovorových hodin

Místo konání voleb: vestibul budovy Horácké náměstí 13

Více informací v přiloženém dokumentu.