Distanční výuka

Vážení rodiče a žáci,
 
od 12. 10. přecházíme na druhém stupni na kombinaci prezenční a distanční výuky.
Vydávám následující nařízení:
prezenční výuka
12.10. - 16.10. -  6. a 8. ročník
distanční výuka
12.10. - 16.10. - 7. a 9. ročník
Následující týdny se budou tyto skupiny střídat až do odvolání současného nařízení vlády.
 
Konzultační hodiny učitelů během prezenční výuky jsou ve stanoveném čase.
Během distanční výuky žáci nemohou konzultační hodiny využívat. Případné konzultace mohou být pouze distanční formou.
Distanční výuka probíhá dle zveřejněných pravidel.
 
Obědy a svačiny pro žáky v distanční výuce budou automaticky odhlášeny s výjimkou dne 12.10., kdy je možnost se odhlásit jednotlivě. Svačiny budou odhlášeny automaticky.
Pokud by měl žák zájem o odběr oběda během distanční výuky, má nárok na dotovaný oběd, ale je možný pouze odběr do jídlonosiče v době od 10,15 do 11,00. K odebírání stravy se lze přihlásit do 10 hodin předchozího dne.
 
Pro žáky v prezenční výuce probíhá stravování běžným způsobem. Na tuto dobu nejsou ze stravy odhlašováni.
 
Ivana Melichárková, ředitelka školy