Zaměstnanci ŠJ

Vedoucí školního stravování:      

Bc. Jiří Rafaj                                    541 225 328          603 278 585          j.rafaj@zshoracke.org

Stravovací referentka:                

Bc. Jaroslava Matějková                    541 225 379          725 557 850         jidelna@zshoracke.org

Vedoucí kuchařka:  

Petra Winklerová

Kuchařky:       

Jiřina Kučerová

Jitka Kéryová

Monika Tichá

Jarmila Čechová

Naďa Válková

Pomocnice v kuchyni:   

Martina Dvořáčková

Výdejčí Úprkova:                      

Naďa Válková

Romana Hadrbolcová

Petra Stehlíková