Pár slov k naší nově zrekonstruované zahradě

Logolink-MZP+SFZP

Nové prvky naší zahrady jsem již zmiňoval ve svém posledním článku, proto vám dnes některé představíme vizuálně. Za dokončení mandaly bych rád poděkoval paní učitelce Leichmanové a třem žákyním 7.D za krásné provedení. Dalším novým prvkem je kruhový amfiteátr, který nám na zahradě vytvořil druhé stanoviště pro venkovní výuku. Dřívější venkovní učebna je také zrekonstruovaná, a proto mohou na zahradě ve stejný čas být hned dvě skupinky (třídy) dětí. Letošní jaro poznamenané uzavřením škol bylo nečekanou a ne zrovna pozitivní změnou plánů pro naši zahradu, kdy jsme očekávali, že první sezónu po rekonstrukci zahrady si ji děti v rámci vyučování budou sami zušlechťovat. To bohužel nebylo možné, ale díky pomoci zaměstnanců školy, asistentů i členů učitelského sboru je zahrada v moc pěkném stavu a všem zmiňovaným bych rád vřele poděkoval za jejich čas a úsilí, které zahradě věnovali. Odměnou nám mohou být první skupinky dětí, které v rámci omezené výuky školní zahradu využívají a tráví tu čím dál více času nejen hrami, ale i učením na čerstvém vzduchu.

Bohužel do zahrady zavítali i nezvaní hosté, kteří část zahrady poničili. Některé věci byly ze zahrady odcizeny. Případ byl postoupen Policii ČR a ta tento případ řeší jako odcizení a poškození cizí věci dle § 228 odst. 1 trestního zákoníku. Mrzí nás, že například sedm posekaných ovocných stromků nepůjde znovu zasadit, ale budeme muset několik let čekat, než nám zase začnou plodit. I přes zmíněná úskalí je však zahrada ve velmi pěkném stavu a bylo by asi nejlepší, kdybyste si sami udělali obrázek, jak zde vše vypadá. Přijďte si zahradu prohlédnout a podívat se, kdo se usídlil v hmyzím hotelu, projít si hmatový chodník nebo se podívat na geologickou stezku. Můžete si zde také jen tak posedět a popovídat si na posezení venkovní učebny nebo amfiteátru zasazeného pod mohutnými korunami břízy a dubu. Cíle projektu rekonstrukce naší školní zahrady byly přiblížit výuku do přírodního prostředí a přiblížit žákům prakticky prvky ekologické výchovy, což se nám zdárně daří naplňovat.

Milan Navrátil

Více informací k projektu: http://zshoracke.org/granty/zahrada