Vzděláváme nejen děti, ale i budoucí učitele

Naše škola patří mezi fakultní školy, které vzdělávají nejen děti, ale i budoucí učitele. Zpětnou vazbu na spolupráci s naší školou nám poskytl jeden z praktikantů:

Do distanční výuky na ZŠ Horácké náměstí jsem byl zapojen téměř okamžitě po vypuknutí koronavirové krize. Od začátku jsem vypomáhal učitelům různých předmětu nejčastěji se zpracováním výukových prezentací, což pro mě byla velmi příjemná a přínosná zkušenost. S učitelským sborem probíhala komunikace na výborné úrovni. Troufám si tvrdit, že tato vzájemná spolupráce obohatila obě strany.

Martin Daňhel, praktikant