Vyúčtování příspěvku na provoz školní družiny

Příspěvek na provoz školní družiny je v průběhu školního roku používán na nákup vybavení a spotřebního materiálu. Většina částky byla již v průběhu roku vyčerpána. Vzhledem k přerušení provozu školní družiny je možné zažádat o vrácení částky 200,- Kč za období přerušeného provozu. O vrácení částky je možné zažádat u ekonomky školy paní Vysloužilové.