Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Vážení rodiče, pro jistotu upozorňujeme, že poslední termín pro závazné přihlášení dětí z 1. stupně je 18. 5. Po tomto datu nebude možné dítě přihlásit k dopolední výuce ani k odpoledním činnostem ve škole.

Vedení školy