Připravujeme se na výuku

Jsme připraveni na výuku díky obličejovým štítům (https://oblicejovystit.cz), které jsem dostali jako sponzorský dar od firmy Faktum Design.

Obrázek