Přerušení činnosti školní družiny

V období pololetních prázdnin a jarních prázdnin přerušuji činnost školní družiny.
Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy