Nabídka přípravy na přijímací zkoušky

V přiloženém letáku naleznete nabídku přípravy na přijímací zkoušky.

Obrázek