Předvánoční výzva pro žáky z 1. i 2. stupně

Předvánoční výzva pro naše žáky zní: "Navrhni nové logo pro žákovský parlament na naší škole!"

Svůj návrh můžeš vytvořit na papír nebo graficky v počítači, záleží jen a jen na tobě. Do svého návrhu se snaž (libovolným způsobem) zdůraznit to, že se jedná o logo žákovského parlamentu při ZŠ Horácké náměstí. Jak to pojmeš v praxi, už je na tobě a tvé fantazii. :-) Nápady přijímáme do posledního školního dne před vánočními prázdninami, tj. do pátku 18.12.

Elektronická loga posílejte ve formátu .png/.jpg/.pdf na jednu z níže uvedených e-mailových adres, ručně nakreslené práce předejte prosím vyučujícím přímo ve škole: za 1. stupeň: p. uč. Petře Oprchalové - Úprkova (p.oprchalova@zshoracke.org) a p. uč. Petře Mendlové - HN (p.mendlova@zshoracke.org) za 2. stupeň: p. uč. Veronice Svedkové (v.svedkova@zshoracke.org).

V lednu proběhne celoškolní hlasování, kdy ze zaslaných prací společně vybereme nejzajímavější návrh, do kterého žákovský parlament "oblečeme". :-) Sledujte náš školní Instagram a Facebook, kde najdete informace k tomuto projektu.